Ծատուրյանն ընդդեմ Հայաստանի

10 Հունվարի, 2012
37819/03 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածի` մտքի, խղճի և կրոնի ազատության խախտում (9-րդ հոդվածի 1-ին կետ` կրոնի կամ համոզմուքի արտահայտում): Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: