Վարդանյան և Խալաֆյանն ընդդեմ Հայաստանի

08 Նոյեմբերի, 2022
2265/12 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 2-րդ և 3-րդ հոդվածների ընթացակարգային և նյութական բաղադրիչների խախտում, արդարացի փոխհատուցում՝ 50,000 եվրո:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: