ՖԻԼ ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

31 Հունվարի, 2019
18526/13 Դատարան (Երկրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի 1-ին կետ`ողջամիտ ժամկետ): Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի՝ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում (13-րդ հոդված՝ պաշտպանության արդյունավետ միջոց):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: