Խաչատրյանն ընդդեմ Հայաստանի

01 Դեկտեմբերի, 2009
31761/04 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում, Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության խախտում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: