Մխիթարյանն ընդդեմ Հայաստանի

02 Դեկտեմբերի, 2008
22390/05 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում, 6-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերի խախտում, Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի խախտում: Սահմանվել է ոչ նյութական վնաասի փոխհատուցում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: