Թադևոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

02 Դեկտեմբերի, 2008
41698/04 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի, 6-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերի խախտում: Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի խախտում: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: