Վիճակագրություն

Դիմումատուների կողմից պահանջված և Եվրոպական դատարանի կողմից հատկացված արդարացի փոխհատուցման գումար (Եվրո) (2024թ. 1-ին կիսամյակ)

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: